{keywords}


Ơ kìa! Xuân đã về
Mân mê chùm khế ngọt
Líu lo ngàn chim hót
Nhảy nhót mừng Xuân sang.

Nặng trĩu cành táo vàng
Mai, Đào khoe sắc thắm
Mưa cười rơi lấm tấm
Nắng xuân tràn lên môi.

Xa tít tận trùng khơi
Xuân lần theo nòng pháo
Cùng các anh lính đảo
Giữ bình yên quê nhà.

Xuân bay theo lời ca
Đến nhà nhà gõ cửa
Bao người dậy nhóm lửa
Cùng gió xuân bập bùng.

Xuân vác cuốc ra đồng
Đậu trên lưng mẹ cấy
Mạ xuân cười run rẩy
Chấm xuống bùn xôn xao.

Kìa! Hương xuân dâng cao
Giăng thơm đường đất nước
Mắt xuân mọng đầy sao
Xuân reo cùng em bước.

Ngọc Lê Ninh