y học hạt nhân

Cập nhập tin tức y học hạt nhân

Nhiều người bệnh được cứu sống nhờ chẩn đoán, điều trị sớm

Hiện nay với các thiết bị hiện đại, chúng ta có thể chẩn đoán sớm và sâu nhiều bệnh. Không ít bệnh nhân đã được cứu sống nhờ kỹ thuật điện quang trong chẩn đoán, đặc biệt là can thiệp điều trị.

Ứng dụng công nghệ bức xạ đạt nhiều kết quả nổi bật

Công nghệ bức xạ tiên tiến tại Việt Nam đã được ứng dụng hiệu quả và có nhiều triển vọng phát triển trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.