Yamato “Matt” Ishida

Cập nhập tin tức Yamato “Matt” Ishida

Những người anh trai tốt nhất trong manga và anime (Phần 1)

(GameSao.vn) - Nếu bạn không biết sẽ thế nào nếu có anh chị em ruột, thì đầu tiên hãy hình dung người gần gũi với bạn nhất. Sau đó tưởng tượng bạn buộc phải yêu thương người đó bất kể chuyện gì xảy ra.