Yangtze Memory

Cập nhập tin tức Yangtze Memory

iPhone mới có thể dùng bộ nhớ mua từ Trung Quốc

Đàm phán giữa Apple và Yangtze diễn ra dưới sức ép của chính phủ Trung Quốc, nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất công nghệ bán dẫn địa phương.