Yên

Cập nhập tin tức Yên

Với đêm nhạc 'Yên', Hoàng Dũng đã dẫn dắt người nghe đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau.