YouTube Music

Cập nhập tin tức YouTube Music

YouTube ra mắt dịch vụ YouTube Music, chính thức xuất hiện vào đầu tuần tới

Trong khi đó, dịch vụ YouTube Red được đổi tên thành YouTube Premium, tăng giá dịch vụ từ 10 USD lên thành 12 USD/tháng.