Amazon Global Selling

Cập nhập tin tức Amazon Global Selling

Số lượng các nhà bán hàng Việt trên Amazon tăng trưởng 80%

Theo báo cáo của Access Partnership, kim ngạch xuất khẩu bán lẻ B2C Việt Nam ước đạt 3,5 tỷ USD năm 2022, điều này cho thấy tiềm năng lớn của thương mại điện tử xuyên biên giới của Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp Việt gặt hái thành công khi xuất khẩu nội thất qua Amazon

Mỗi năm, ngành gỗ xuất khẩu trung bình trên 10 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới về sản xuất và xuất khẩu gỗ.

Xuất khẩu thương mại điện tử của Việt Nam có thể đạt hơn 296 nghìn tỷ đồng

Ông Gijae Seong, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Việt Nam, cho rằng thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ thúc đẩy kinh tế số Việt Nam phát triển mạnh mẽ.