ảnh hài hước nhất

Cập nhập tin tức ảnh hài hước nhất

Ông bụt hại con rồi!!!!

(GameSao) - Khi Tý xin điều ước từ Bụt và đi tán gái nhưng bất thành.