animal companion

Cập nhập tin tức animal companion

Những thẻ game bị 'ghét' nhất trong Hearthstone

(GameSao) - Đó là những thẻ bài đen tối nguyền rủa chính bản thân chủ nhân của chúng!