biệt phái cán bộ

Cập nhập tin tức biệt phái cán bộ

Biệt phái 2 cán bộ Thanh tra Chính phủ giúp việc Phó Thủ tướng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký Quyết định 239, 240 về việc tiếp nhận biệt phái ông Đỗ Đức Toàn và ông Đinh Tiến Mạnh.