buông lỏng quản lý

Cập nhập tin tức buông lỏng quản lý

Buông lỏng quản lý đất đai, hàng loạt lãnh đạo ở Lâm Đồng bị truy trách nhiệm

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng truy trách nhiệm lãnh đạo TP Bảo Lộc có dấu hiệu buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng…

Giám đốc buông lỏng quản lý, công ty đổ nợ hơn 131 tỷ đồng

Công ty Nam Nung hiện mất khả năng kiểm soát tình hình và thanh toán cho các khoản nợ đến hạn với tổng số nợ thực tế lên đến hơn 131 tỷ đồng.