D.T (theo Newsflare)

Bán tải băng qua đường ray khi đèn đỏ và hậu quả khủng khiếp

Bán tải băng qua đường ray khi đèn đỏ và hậu quả khủng khiếp

Chiếc bán tải cố băng qua đường ray bất chấp đèn tín hiệu bật đỏ cho biết tàu hỏa đang tới.