cải tạo vỉa hè

Cập nhập tin tức cải tạo vỉa hè

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các quận, huyện chỉ làm mới vỉa hè các tuyến phố khi đã xuống cấp và được đầu tư đồng bộ cây xanh, hạ ngầm đường điện, thông tin liên lạc, chiếu sáng.