Tham gia vào TPP, Việt Nam có nhiều cơ hội và thuận lợi cơ bản, đó là: Mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường xuất khẩu nông sản. Việt Nam sẽ tiếp cận sâu rộng hơn vào hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ và Nhật Bản.  Bên cạnh những thuận lợi lớn, TPP cũng đặt ra nhiều thách thức lớn.


{keywords}

Dòng sự kiện về TPP:

Duy Anh