Chỉ thị 05

Cập nhập tin tức Chỉ thị 05

Đẩy nhanh việc hoàn tất CPA giai đoạn 2021-2025 để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga

Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ và 25 năm quan hệ đối thoại, ASEAN và Nga cần đẩy nhanh hoàn tất CPA giai đoạn 2021-2025 để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược, góp phần đưa hai bên cùng phục hồi và phát triển.

 

Anh Sơn: Xây dựng nền tảng văn hóa, con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế huyện tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An.

Anh Sơn: Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đạt được thành tích nổi bật.

Hà Nam: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh

Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bình Định: Việc chỉ khai chỉ thị số 05 đã tạo sự lan tỏa tích cực trong đời sống

Việc triển khai, thực hiện tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tỉnh Bình Định quan tâm, chú trọng, duy trì thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả cao.

Nhờ triển khai Chỉ thị 05 đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên

Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở huyện Ia Grai đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người dân.

Chi bộ ấp Trà Sơn: Nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ ấp Trà Sơn, luôn lắng nghe nguyện vọng của nhân dân để đưa ra nghị quyết, chủ trương đúng đắn chăm lo đời sống người dân ngày càng tốt hơn.

Chuyên đề về tấm gương đạo đức Bác Hồ là nội dung sinh hoạt định kỳ

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức viên chức, làm tiêu chí để biểu dương, khen thưởng hàng năm...

Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 16/4, Thành ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 3, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6 tháng Hà Nội kỷ luật 2 Ban Thường vụ và 2 bí thư quận huyện

6 tháng đầu năm, Thành ủy Hà Nội kiểm tra 4 Ban thường vụ, xử lý kỷ luật 2 Ban thường vụ và 2 bí thư quận huyện - Phó bí thư thường trực Thành ủy nói.

Giao ban về thực hiện Chỉ thị 05 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

 Chỉ thị 05 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và trong mỗi tổ chức.

Học và làm theo Bác là nội dung quan trọng của chỉnh đốn Đảng

“Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Ông Võ Văn Thưởng: Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị phát huy tính chủ động, tự giác của cấp ủy và vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy chính quyền.