Chu Văn Hòa

Cập nhập tin tức Chu Văn Hòa

Để các nhà xuất bản thôi không đổ lỗi cho 'cô đánh máy'

Để không còn những tác phẩm nhiều lỗi ngớ ngẩn, không đáng có, tại 'cô đánh máy' thì vai trò của những biên tập viên vô cùng quan trọng

Cục Xuất bản lên tiếng về cuốn "Gạc Ma - vòng tròn bất tử"

"Tôi xin khẳng định cho tới thời điểm này, tôi chưa nhận được một chỉ đạo nào bằng văn bản hay chỉ thị bằng miệng về việc không cho cuốn này ra đời cả", ông Chu Văn Hòa