cơ chế xin-cho

Cập nhập tin tức cơ chế xin-cho

Cán bộ lãnh đạo: Trong sạch và không lợi ích nhóm?

Một khi từng cá nhân thừa quyền lực, giàu tiền bạc, dư lòng tham câu kết hình thành “sâu bầy” bòn rút nguồn lực quốc gia, thì sự nguy hại tăng gấp bội.

Cơ chế tính tiền đất tạo cơ hội tham nhũng

Hơn 10 tháng đầu năm, riêng TP.HCM thu 10.529 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 40 dự án còn nợ 1.889 tỷ đồng. Đây là khoản thu ngân sách rất lớn, nhưng cách tính tiền sử dụng đất đang tạo ra cơ chế “xin - cho”

Lời ăn lỗ chịu: Không làm được thì nghỉ, tiền đâu mà cứu

Một thời gian dài chúng ta thiết kế những chính sách nhằm tạo ra những vòng bảo hộ cho doanh nghiệp (DNNN), tạo ra tâm lý ỷ lại...