Community Help

Cập nhập tin tức Community Help

Người dùng sắp tới sẽ có thể truy cập tính năng Safety Check - Kiểm tra an toàn trên facebook bất cứ lúc nào

Tính năng Safety Check - Kiểm tra an toàn của Facebook sẽ có một mục riêng ở thanh công cụ bên trái trên giao diện mạng xã hội, áp dụng cho cả nền tảng ứng dụng di động và website.