UBND TP.HCM vừa có văn bản công nhận hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017. Văn bản do phó chủ tịch UBND thành phố bà Nguyễn Thị Thu ký ngày 9/11.

Theo đó, UBND TP.HCM công nhận hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017 gồm bảy người, trong đó ông Lưu Tiến Hiệp là chủ tịch hội đồng quản trị.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 5122/QĐ-UBND ngày 4/10/2012 của chủ tịch UBND TP.HCM về công nhận hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen.

{keywords}

Quyết định này được ban hành trên cơ sở thực hiện công văn ngày 12/8 của Bộ GD-ĐT về định hướng xử lý các vấn đề của Trường ĐH Hoa Sen; xét đề nghị công nhận hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017 theo văn bản ngày 4/8/2014 do ông Lưu Tiến Hiệp (thay mặt hội đồng quản trị được bầu tại đại hội cổ đông bất thường Trường ĐH Hoa Sen ngày 2/8/2014) ký tên; xét đề nghị của Sở GD-ĐT TP.HCM và ý kiến của Sở Tư pháp TP.HCM.

Trước đó trong đơn cầu cứu Thủ tướng, ông Trần Văn Tạo (chủ tịch hội đồng đương nhiệm) nêu rõ “việc UBND TP.HCM có ý định xem xét công nhận HĐQT được bầu bất hợp pháp là hết sức nguy hiểm".

Trước mắt, việc thay đổi ban lãnh đạo nhà trường vào thời điểm này vô cùng bất lợi cho hoạt động tuyển sinh và sự phát triển của trường.

Dự kiến Việc HĐQT Trường ĐH Hoa Sen được công nhận dự kiến sẽ có thay đổi lớn trong bộ máy lãnh đạo của Trường ĐH Hoa Sen

Lê Huyền