cổng thông tịn game

Cập nhập tin tức cổng thông tịn game

Thể loại MOBA sẽ thành hiện tượng trên game mobile trong năm 2015

Một phần khác từ nghiên cứu của IDC còn chỉ ra rằng thể loại online multiplayer có thể là chìa khóa thành công cho game mobile. Các sản phẩm có hỗ trợ tính năng trên thường mang lại doanh thu tốt hơn những sản phẩm chỉ cung cấp trải nghiệm cá nhân đơn thuần. Cụ thể hơn, thể loại MOBA có thể sẽ nở rộ mạnh mẽ trên nền tảng mobile trong năm 2015, kéo theo sự phổ biến của eSports.