cửa khẩu số

Cập nhập tin tức cửa khẩu số

Mô hình cửa khẩu số ở địa phương cần được xây dựng thống nhất

Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh khi xây dựng mô hình cửa khẩu số ở địa phương cần thống nhất, trao đổi với Tổng cục Hải quan (hoặc giao cho Cục Hải quan tỉnh chủ trì xây dựng, báo cáo Tổng cục Hải quan).

Giám sát biên giới bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một yếu tố chính trong cuộc đua số hoá hoạt động giám sát và quản lý xuất nhập cảnh tại các khu vực cửa khẩu ở nhiều nơi trên thế giới.

Lạng Sơn ra quy định mới về sử dụng nền tảng cửa khẩu số

Để phù hợp hơn với tình hình thực tế cũng như tạo thuận tiện cho các doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã tách riêng quy trình nhập khẩu và quy trình xuất khẩu trong quá trình sử dụng nền tảng cửa khẩu số.

Ứng dụng 'cửa khẩu số' hạn chế tiêu cực trong xuất, nhập khẩu

Cửa khẩu số đóng vai trò đầu tầu, dẫn dắt, kéo sự phát triển nhanh hơn cho môi trường xuất, nhập khẩu trên địa bàn, tránh trường hợp tiêu cực, vượt tuyến, tạo công bằng, minh bạch.

Lạng Sơn xây dựng cửa khẩu số để giải bài toán xuất khẩu của cả nước

Nền tảng cửa khẩu số đã được tỉnh Lạng Sơn xây dựng xong và đưa vào hoạt động từ ngày 25/9. Đây sẽ là cơ hội và thách thức để mở rộng không gian trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu của cả nước