Đại tá Vũ Huy Lễ

Cập nhập tin tức Đại tá Vũ Huy Lễ

Vị thuyền trưởng anh hùng Gạc Ma, Đại tá Vũ Huy Lễ qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Vũ Huy Lễ, vị thuyền trưởng trong trận bảo vệ Trường Sa năm 1988 vừa qua đời.