Hiện nay nhiều thủ tục hành chính đã có thể, và được khuyến khích, thực hiện qua mạng. Trong số đó, đăng ký tạm trú cũng là một dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, thay cho việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.

Hồ sơ đăng ký tạm trú cơ bản bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA); cùng giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Người dân chụp ảnh hoặc scan để đăng ký tạm trú trực tuyến.

Đăng ký tạm trú online ở đâu?

Địa chỉ đăng ký tạm trú trực tuyến là: dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26356. Ở đó người dân có thể xem chi tiết nhất các quy định về hồ sơ, lệ phí. Sau đó hãy bấm nút "Nộp hồ sơ" và điền thông tin đăng ký tạm trú.

{keywords}
Địa chỉ đăng ký tạm trú trực tuyến là: dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc/tthc?matt=26356. Sau đó hãy bấm nút "Nộp hồ sơ"

 

{keywords}
Người dân điền thông tin đăng ký tạm trú và đính kèm hồ sơ để nộp.

Anh Hào

Hướng dẫn đăng ký tạm vắng qua mạng

Hướng dẫn đăng ký tạm vắng qua mạng

Hiện nay người dân có thể đăng ký tạm vắng trên mạng, qua các hệ thống dịch vụ công trực tuyến như Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Việc đăng ký online có thể được thực hiện trên máy tính hoặc điện thoại.