Đảng lãnh đạo

Cập nhập tin tức Đảng lãnh đạo

Bao che, dung túng “quan tham” sẽ dẫn đến kết cục xấu

‘Bao nhiêu vụ tham nhũng hầu hết do quần chúng và báo chí phát hiện, tổ chức Đảng không phát hiện vụ nào’.

Ngẫm về kỹ năng làm ông chủ của người Việt

Chúng ta đã đào tạo thế nào để khi hội nhập nhân sự chưa có đủ kỹ năng làm chủ.