Đào Minh Khải

Cập nhập tin tức Đào Minh Khải

Lần thứ hai Battlefield chọc ngoáy đối thủ của mình bằng một chi tiết giấu trong phần Campaign.