đáp án môn Tiếng Anh

Cập nhập tin tức đáp án môn Tiếng Anh

Tối 7/6, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố đáp án môn thi tiếng Anh kỳ thi lớp 10 năm 2018. Đồng thời sở cũng công bố hướng dẫn giáo viên chấm môn thi này. 

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh lớp 10 của TP.HCM

Chiều nay học sinh TP.HCM thi môn tiếng Anh vào lớp 10. VietNamNet cung cấp đề thi và đáp án môn thi này để học sinh và phụ huynh tham khảo

Đáp án môn Vật lý mã 648 đề tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016

Đáp án môn  Vật lý mã đề thi 648 tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016. Đáp án gợi ý môn Vật lý cho phụ huynh và sĩ tử tham khảo chờ đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT.

Đáp án môn tiếng Anh mã đề 642 tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016

Đáp án môn tiếng Anh mã đề thi 642 tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016. Đáp án gợi ý môn tiếng Anh cho phụ huynh và sĩ tử tham khảo chờ đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT.

Đáp án môn tiếng Anh mã đề 415 THPT quốc gia năm 2016

Đáp án môn tiếng Anh mã đề thi 415 THPT quốc gia năm 2016. Đáp án gợi ý môn tiếng Anh cho phụ huynh và sĩ tử tham khảo chờ đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT.

Đáp án môn tiếng Anh mã 852 đề tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016

Đáp án môn tiếng Anh mã đề thi 852 tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016. Đáp án gợi ý môn tiếng Anh cho phụ huynh và sĩ tử tham khảo chờ đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT.

Đáp án môn tiếng Anh mã đề 975 tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016

Đáp án môn tiếng Anh mã đề thi 975 tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016. Đáp án gợi ý môn tiếng Anh cho phụ huynh và sĩ tử tham khảo chờ đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT.

Đáp án môn tiếng Anh mã đề 259 tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016

Đáp án môn tiếng Anh mã đề thi 259 tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016. Đáp án gợi ý môn tiếng Anh cho phụ huynh và sĩ tử tham khảo chờ đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT.

Đáp án môn tiếng Anh mã đề 168 tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016

Đáp án môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 mã đề thi 168. Đáp án gợi ý môn tiếng Anh cho phụ huynh và sĩ tử tham khảo chờ đáp án chính thức của Bộ GD-ĐT.