Đầu Bự Đại Chiến

Cập nhập tin tức Đầu Bự Đại Chiến

Đầu Bự Đại Chiến bị chê nhảm nhí trong lần đầu ra mắt FIFA Online 3

Mode chơi mới – ‘Đầu bự đại chiến’ không được lòng nhiều HLV trong lần ra mắt này.