Đấu Xếp Hạng LMHT

Cập nhập tin tức Đấu Xếp Hạng LMHT

LMHT: Riot nên xem xét xóa bỏ chuỗi ba trận thăng hạng

(GameSao.vn) – Nếu được, hãy bỏ luôn cả hệ thống Giáng Cấp!

LMHT: Riot hủy bỏ Xếp Hạng Theo Vị Trí, người chơi bậc Kim Cương trở lên sắp chịu thiệt

(GameSao.vn) – Kim Cương, Cao Thủ, Đại Cao Thủ và Thách Đấu Đoàn sắp sửa bị reset.