Diễn Châu - Bãi Vọt

Cập nhập tin tức Diễn Châu - Bãi Vọt

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt chậm tiến độ do tắc vốn tín dụng

Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Diễn Châu (Nghệ An) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh) được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đang triển khai thi công. Tuy nhiên tiến độ đang bị chậm do nguồn vốn huy động từ ngân hàng bị tắc.