Diễn đàn kinh tế

Cập nhập tin tức Diễn đàn kinh tế

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nếu chính sách vĩ mô không xuất phát từ hơi thở cuộc sống thì sẽ không hiệu quả; thực tiễn không phản ánh vào chính sách thì sẽ không trôi chảy.

Phối hợp các chính sách linh hoạt, hiệu quả để phục hồi kinh tế

Theo Chủ tịch Quốc hội, phát triển không phải bằng mọi giá mà trước mắt, duy trì phát triển phục hồi kinh tế, nhưng vẫn bám vào mục tiêu dài hạn, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Khu Đông sáng tạo của TP.HCM: Từ ý tưởng đến hiện thực

TP.HCM đang sở hữu nhiều cơ hội để hoàn thành kế hoạch lớn ấp ủ bao lâu nay, đó là xây dựng khu Đông sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế mới cho thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.

'DN hội nhập như đi trên cầu khỉ'

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập như đi trên một cầu khỉ chênh vênh, trên lưng đè nặng gánh nặng về chi phí.