đơn hàng dệt may

Cập nhập tin tức đơn hàng dệt may

Đơn hàng tới tấp, không có sức làm: Năm mới sợ nhất nhân viên xin nghỉ

Năm 2022, các doanh nghiệp nội đặt nhiều kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh kinh tế. Bất chấp những khó khăn mà dịch Covid-19 đã gây ra, doanh nghiệp ngoại vẫn có xu hướng mở rộng phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

Lượng đơn hàng dệt may tăng 15 - 20%

Theo Bộ Công Thương, nhiều doanh nghiệp dệt may trong nước đã có đơn hàng hết quý III và cả năm. Các doanh nghiệp ghi nhận lượng đơn hàng tăng 15-20%.