Elon Musk mua Twitter

Cập nhập tin tức Elon Musk mua Twitter

Ban đầu, Twitter và ban cố vấn không dám chắc Elon Musk nghiêm túc đến đâu khi đề nghị mua lại công ty.

Từ giận dỗi định lập mạng xã hội riêng, Elon Musk trở thành ông chủ của Twitter

Dự định lập một mạng xã hội riêng vì cho rằng Twitter không tuân thủ các nguyên tắc tự do ngôn luận, nhưng nghĩ lại Elon Musk quyết định thâu tóm luôn mạng xã hội này để thay đổi nó.