game và cuộc sống

Cập nhập tin tức game và cuộc sống

Game mãi là cuộc sống của tôi

(GameSao) - Những gì game mang lại cho tôi nhiều điều ý nghĩa của cuộc sống. Tôi biết thế nào là niềm vui, là nghị lực, là ý chí, quyết tâm, cái gọi là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.