{keywords}

Thiên thần ngự ở trên cao
Đêm nay vọng xướng đón chào hài nhi
Mục đồng cung kính khấn quỳ
Ngôi hai xuống thế bởi vì yêu con.

Hân hoan tiến đến cung son
Ba vua sụp lạy trước con Chúa trời
Ngàn sao giăng khắp nơi nơi
Lòng thêm ấm áp rạng ngời đức tin ...

Dương trần Chúa đã giáng sịnh
Vì yêu nhân loại quên mình là vua
Noel hoa tuyết như mưa
Người người đón nhận say sưa ơn lành!

Thi Ngọc Lan