giáo dục quốc tế

Cập nhập tin tức giáo dục quốc tế

'Nếu điểm số là thước đo quan trọng, học hành rất áp lực'

Nhà toán học Sal Khan cho rằng cách học truyền thống với điểm số là thước đo quan trọng sẽ khiến áp lực học tập của học sinh rất lớn. Điều cần làm là học đến đâu chắc đến đó, còn điểm số bao nhiêu, lần thi thứ bao nhiêu không quan trọng.