google bị kiện

Cập nhập tin tức google bị kiện

Google bị kiện vì YouTube "làm ngơ" hành vi đánh cắp bản quyền

Nhiếp ảnh gia đã gửi thông báo cho YouTube nhưng các video vi phạm vẫn không bị gỡ.