Guinness record

Cập nhập tin tức Guinness record

Sách 'Kỷ lục Guinness thế giới 2024'

Ngày 14/9, quyển sách Guinness World Records 2024 (Kỷ lục Guinness thế giới 2024) được phát hành, ghi lại những thành tựu truyền cảm hứng đáng kinh ngạc trong năm qua.