hạ tầng công nghệ

Cập nhập tin tức hạ tầng công nghệ

Bình Định chi 40 tỷ nâng cấp hạ tầng công nghệ cho Bệnh viện tỉnh

Tỉnh Bình Định đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại bệnh viện đa khoa tỉnh, kinh phí thực hiện khoảng 40 tỷ đồng.

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí hạ tầng công nghệ

Trước bài toán chi phí đắt đỏ khi tự triển khai hạ tầng máy móc riêng, nhiều doanh nghiệp lựa chọn cách tính Pay as you go (PAYG) cho các dịch vụ cloud, là hình thức thanh toán dùng đến đâu trả tiền đến đó.

Bốn bước hiện đại hóa hạ tầng doanh nghiệp lấy dữ liệu làm trung tâm

Với những doanh nghiệp muốn bắt đầu hiện đại hóa ngay từ hôm nay, HPE xây dựng một lộ trình ứng dụng tư duy chiến lược lấy dữ liệu làm trung tâm bao gồm 4 bước.