Hammer of justice

Cập nhập tin tức Hammer of justice

Giới thiệu tướng Heroes of the Storm: Diablo - Chúa tể của nỗi khiếp sợ

Cùng tìm hiểu qua về sức mạnh của hai vị tướng Heroes of the Storm: Diablo và Uther.