HĐQT ngân hàng

Cập nhập tin tức HĐQT ngân hàng

Thông điệp gì đằng sau việc thay đổi nhân sự cấp cao tại các ngân hàng?

Sự thay đổi vị trí lãnh đạo chủ chốt trong Hội đồng quản trị (HĐQT) hay Ban Điều hành tại các ngân hàng thương mại hiện nay là khá phổ biến.