hệ thống vi sai

Cập nhập tin tức hệ thống vi sai

3 dấu hiệu cho thấy bộ vi sai đã bị hỏng và chi phí thay thế

Vi sai là thiết bị vô cùng cần thiết đối với hoạt động của tất cả các xe ô tô. Chính vì vậy, khi vi sai gặp vấn đề, nó sẽ khiến chiếc xe trở nên vô tác dụng.