Hoàng Bình Quân

Cập nhập tin tức Hoàng Bình Quân

Văn kiện Đại hội XIII sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết, toàn bộ văn kiện Đại hội XIII sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng, gửi đến bạn bè quốc tế để tham khảo. 

Đại hội Đảng XIII nhận được số thư, điện mừng cao kỷ lục từ bạn bè quốc tế

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết, Đại hội XIII của Đảng đã nhận được gần 350 thư, điện mừng từ các chính đảng, của nguyên thủ các nước, các tổ chức quốc tế... 

Đối ngoại Đảng sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XIII

Theo ông Hoàng Bình Quân, đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân là một sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn. Trong 5 năm qua, đối ngoại Đảng đã có bước phát triển rất quan trọng.

Trung ương khóa mới phải tiêu biểu về trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo

Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phải tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân.

Giữ vững môi trường hòa bình, kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

 Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại TƯ và UB Đối ngoại QH họp trao đổi về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và QH trong năm 2018, định hướng công tác năm 2019.

1.510 đại biểu dự Đại hội Đảng 12

Theo tin từ cuộc thông báo cho đoàn ngoại giao chiều nay, 99,9% trong số 1.510 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc có trình độ đại học trở lên.

Việt - Nhật: Bạn bè chia ngọt sẻ bùi

Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng viết trên Japan Times về quan hệ hai nước trước chuyến thăm Nhật Bản của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.