Hoàng Hương Giang

Cập nhập tin tức Hoàng Hương Giang

Hoàng Hương Giang (SBD 177) đến từ Bắc Giang, không chỉ xinh đẹp, đạt thành tích đạt GPA 4.0, thành thạo tiếng Anh.