hoạt huyết dưỡng não

tin tức về hoạt huyết dưỡng não mới nhất

Thu hồi thuốc hoạt huyết dưỡng nãoicon
Sức khỏe10/10/20170

Thu hồi thuốc hoạt huyết dưỡng não

Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành toàn quốc lô 1 thuốc hoạt huyết dưỡng não do không đảm bảo hàm lượng các thành phần.