Có vấn đề về chất lượng thuốc viên bao đường Hoạt huyết dưỡng não do Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư Y tế Khải Hà sản xuất bị đình chỉ trên toàn quốc.

Theo đó, ngày 29/9/2017 Cục quản lý Dược, Bộ Y tế ra quyết định đình chỉ lưu hành thuốc viên bao đường Hoạt huyết dưỡng não, SĐK: VD-24472-16, Số lô 01.03.17, NSX 02/3/2017, HSD 1/3/2020, do công ty Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư Y tế Khải Hà sản xuất trên toàn quốc .

{keywords}

Thuốc viên bao đường Hoạt huyết dưỡng não bị đình chỉ, thu hồi trên toàn quốc.

{keywords}

Công văn đình chỉ lưu hành thu hồi thuốc viên bao đường Hoạt huyết dưỡng não Khải Hà của Cục quản lý Dược.

Nguyên nhân thuốc Hoạt huyết dưỡng não Khải Hà bị thu hồi đình chỉ lưu hành trên toàn quốc là do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tỷ lệ các thành phần của Cao bạch ủa và định lượng Ginkgo flavonoid toàn phần.

Công văn của Cục quản lý Dược yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Dược vật tư Y tế Khải Hà phải phối hợp với nhà thuốc, gửi thông báo thu hồi thuốc viên bao đường Hoạt huyết dưỡng não và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

Cục Dược cũng yêu cầu Công ty Dược Khải Hà gửi báo cáo thu hồi chi tiết về số lượng sản xuất, số lượng phân phối, bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc theo quy định... về Cục trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký công văn.

Ngoài ra Cục cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo có các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, kiểm tra và giám sát những đơn vị phải thực hiện thông báo này.

(Theo vtc.vn)