học sinh bỏ học

Cập nhập tin tức học sinh bỏ học

 Trong thời gian nghỉ học để phòng bệnh Covid-19, học sinh tại một trường THCS ở tỉnh Đắk Nông đã lập gia đình rồi không trở lại trường.