Kayle Phán Quyết

Cập nhập tin tức Kayle Phán Quyết

LMHT: Chi tiết bản cập nhật 9.6 - Kayle, Jayce, Urgot bị nerf

(GameSao.vn) - Tinh chỉnh lại hệ thống Tiền Thưởng,...