1/ RA MẮT 05 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Năm bộ trang phục mới theo phong cách ngày Cá Tháng Tư và đi cùng với Sự Kiện Chó vs Mèo đã xuất hiện trên máy chủ thử nghiệm PBE.

Corgi Corki được bán với giá 399 RP.

 

Fuzz Fizz được bán với giá 399 RP.

 

Fuzz Fizz phiên bản Hàng Hiệu được quy đổi bằng 100 Hiện Vật.

Meowrick được bán với giá 399 RP.

 

Pretty Kitty Rengar được bán với giá 399 RP.

 

2/ THAY ĐỔI VỀ HỆ THỐNG TIÊN THƯỞNG

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

3/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Bách Phát Bách Trúng (R)

 • Sát thương tăng từ 250/475/700 lên 300/525/750.

  Đập Phá (W)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 15/13/11/9/7 xuống 7 giây mọi cấp.

  Càn Quét (Q)

 • Sửa lỗi Q không cộng dồn thêm 10% sát thương lên cùng một mục tiêu trúng đòn.

 • Máu giảm từ 576 (+95 mỗi cấp) xuống 560 (+90 mỗi cấp).
 • Máu hồi lại mỗi 5 giây giảm từ 7.5 (+0.8 mỗi cấp) xuống 6 (+0.6 mỗi cấp).

 • SMCK nhận thêm mỗi cấp giảm từ 3 xuống 2.5.
 • Tốc độ đánh nhận thêm mỗi cấp giảm từ 0.2 xuống 0.15.

  Thiên Giới Ban Phước (W)

 • Tốc độ di chuyển nhận thêm từ SMPT giảm từ (10% với mỗi 100 SMPT) xuống (8% với mỗi 100 SMPT).

  Ấn Ác Ý (Q)

 • Tỉ lệ SMPT giảm từ 40% xuống 30%.

 • Máu hồi lại mỗi 5 giây giảm từ 5.5 xuống 4.5.

  Vùng Đất Chết (W)

 • Tỉ lệ SMPT (mỗi giây) giảm từ 16% xuống 14%.

 • Giáp cơ bản tăng từ 35.46 lên 39.

  Mỏ Neo Ngàn Cân (Nội tại)

 • Thời gian hồi lại hiệu ứng với mỗi mục tiêu giảm từ 9/8/7/6 xuống 6 giây mọi cấp.

 Neeko

 • Tốc độ đánh nhận thêm mỗi cấp tăng từ 0.15 lên 0.25.

  Tốc Hành Hư Không (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 100/80/60 lên 100/90/80 giây.
 • Tỉ lệ SMCK giảm từ 200% xuống 175%.

  Công Kích Hoàng Hôn (Q)

 • Sát thương trên đòn đánh tăng từ [5/10/15/20/25/30 theo cấp độ] lên [10/16/22/28/34/40 theo cấp độ].

 Sylas

  Đồ Vương (W)

 • Hồi phục khi còn dưới 40% máu giảm từ 200% xuống 175%.
 • Tỉ lệ SMPT cộng thêm ở khả năng hồi máu giảm từ 45% xuống 40%.

  Vương Quốc Băng Hà (W)

 • Tốc độ đánh nhận thêm tăng từ 20/40/60/80/100% lên 30/47.5/65/82.5/100%.

 • Năng lượng tăng từ 300 lên 340.
 • Năng lượng hồi lại mỗi giây nhận thêm theo cấp độ tăng từ 0.6 lên 0.8.

  Đại Bác Cộng Hưởng (Nội tại)

 • (Loại bỏ) Không còn gây hiệu ứng giảm sát thương trên các tướng địch trúng đòn trong 5 giây.

  Càn Quét (W)

 • (Loại bỏ) Không còn tạo giáp.
 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 65 xuống 40/30/20/10/0.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 17/15/13/11/9 xuống 12/9/6/3/0 giây.
 • Sát thương trên đòn đánh trên cùng một mục tiêu giảm từ 66% xuống 50%.

  Khinh Thị (E)

 • (Mới) Tạo ra một lớp giáp 60/80/100/120/140 (+200% SMCK cộng thêm) ngay khi kích hoạt.
 • Sát thương thay đổi từ [60/100/140/180/220 (+50% tổng SMCK)] thành [90/120/150/180/210 (+100% SMCK cộng thêm)]
 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ [16/15/14/13/12] thành [14 giây mọi cấp].
 • Năng lượng tiêu hao tăng từ [50 mọi cấp] lên [50/60/70/80/90].

  Mũi Khoan Tử Thần (R)

 • Tầm tăng từ 1600 lên 2500. 
 • Thời gian niệm phép tăng từ 0.4 lên 0.5 giây.
 • Sát thương thay đổi từ [50/175/300 (+50% tổng SMCK)] thành [125/250/375 (+50% SMCK cộng thêm)].

 Xayah

  Bộ Cánh Chết Người (W)

 • Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 30/35/40/45/50% lên 40/47.5/55/62.5/70%.

 Zoe

  Bong Bóng Ngủ (E)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 16/15/14/13/12 lên 20/18.5/17/15.5/14 giây.
 • Khả năng làm chậm giảm từ 10/20/30/40/50% xuống 10/15/20/25/30%.

  Găng Tay Gai

 • Tỉ lệ chí mạng giờ không còn là Nội tại DUY NHẤT nữa.

  Ngọc Cao Cấp Máy Dọn Lính (hệ Cảm Hứng)

 • Số lượng Máy Dọn Lính khi khởi đầu trận đấu giảm từ 6 xuống 3.
 • Sát thương cộng thêm tăng từ 4% lên 6%.
 • Thời gian hồi lại ngay đầu trận giảm từ 240 xuống 180 giây.
 • Thế chỗ của Ngọc Tốc Biến Ma Thuật để trở thành Ngọc Siêu Cấp mới.

  Ngọc Tốc Biến Ma Thuật (hệ Cảm Hứng)

 • Đổi chỗ cho Ngọc Máy Dọn Lính để trở thành ngọc thường.

  Ngọc Cao Cấp Hồi Máu Vượt Trội (hệ Chuẩn Xác)

 • Giá trị lớp giáp giảm từ (40% - 100%) xuống (20% - 100%).

3/ KHÁC

Chỉnh sửa trang phục

Kayle Bạc

Kayle Chiến Thần

Kayle Phán Quyết

Riot Kayle

Biểu tượng anh hùng mới

  

  

  

  

  

Biểu tượng esports mới

Biểu Cảm mới

  

02 Mẫu mắt mới

 

03 Gói Đa Sắc mới

Pretty Kitty Rengar

Corgi Corki

Meowrick

Màn hình đăng nhập mới

Gnar_G (Theo Surrender@20)