kiện toàn nhân sự

Cập nhập tin tức kiện toàn nhân sự

Mong nói tiếng của dân

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 khai mạc sáng nay với những nội dung quan trọng bao gồm bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước; xem xét, thảo luận các báo cáo kinh tế - xã hội.

Chính phủ có 2 Phó Thủ tướng, 12 bộ trưởng mới

Với việc Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành, Chính phủ hoàn thành việc kiện toàn các chức danh với sự góp mặt của 15 nhân sự mới.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, nữ bộ trưởng duy nhất vừa được phê chuẩn

Với việc được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ vào sáng 8/4, bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ bộ trưởng duy nhất trong 15 nhân sự vừa được kiện toàn.

Thực hiện quy trình phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng và bộ trưởng

Quốc hội tiến hành các bước phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Ông Lại Xuân Môn làm Chủ tịch Hội Nông dân

Hội nghị đột xuất của Ban chấp hành TƯ Hội Nông dân VN được tổ chức hôm nay để kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội.

Kiện toàn nhân sự: Người được miễn nhiệm không bị động

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định những người được miễn nhiệm tại kỳ họp QH không bị động.

Kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH

Kỳ họp cuối cùng của QH khóa 13 sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự Nhà nước trong 10 ngày rưỡi (31/3 - 12/4).