Theo chương trình, sáng 7/4, Quốc hội tiến hành thủ tục bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. 

Tiếp đó, Quốc hội nghe các tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Ngoài ra, Quốc hội cũng nghe tờ trình đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Kế đến Quốc hội thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm các chức danh này.

Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình danh sách để phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. 

Quốc hội thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Việc phê chuẩn miễn nhiệm các chức danh này được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và có kết quả vào sáng 8/4.

{keywords}
 

Các chức danh thuộc khối Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm là những nhân sự không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các trường hợp được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức vụ khác sau Đại hội XIII.

Theo kết quả bầu cử Đại hội XIII của Đảng có 9 thành viên Chính phủ không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Trong đó có 2 Phó Thủ tướng gồm ông: Trương Hòa Bình và Trịnh Đình Dũng. Tuy nhiên, vẫn có khả năng một trường hợp chưa miễn nhiệm và được kéo dài đến kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV vào tháng 7 tới đây.

Các Bộ trưởng không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Ngoài ra, còn có một số trường hợp tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới nhưng vẫn nằm trong phương án kiện toàn và được miễn nhiệm tại kỳ họp này do nhân sự hiện tại được phân công nhiệm vụ mới như: Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội; Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến vừa được chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam…

Thu Hằng

Số phiếu bầu Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội

Số phiếu bầu Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội

Bí thư An Giang Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước với số phiếu bằng 96.67%; 12 phiếu không đồng ý (2.5%).